top of page

Integrativa general

Aquesta especialitat representa, en la majoria dels casos, el contacte inicial del pacient amb el professional de l'odontologia, ja que s'encarrega de solucionar els problemes primaris que tenen a veure amb la boca, les dents i altres estructures relacionades.

Quins tractaments es fan?

Els principals tractaments que realitza l'odontòleg general són les endodòncies, la col·locació de fèrules per controlar el bruxisme dental (hàbit d'estrenyiment i/o grinyolament dental), les extraccions dentals, les obturacions (empastaments), les incrustacions, les reconstruccions de peces dentals amb corones (ceràmiques o metall-ceràmiques), el segellat de fissures, etc

Al nostre sistema, l'odontòleg general realitza el diagnòstic primari del pacient, resol els problemes de restauració de càries que pugui presentar i el canalitza adequadament a cada especialista d'acord amb les seves necessitats.
 

La caries dental la destrucció dels teixits de les dents causada per la presència d'àcids produïts pels bacteris de la placa dipositada a les superfícies dentals.


Una exploració detallada detectarà la presència de taques de color blanc guix (zones on no hi ha esmalt) o de color marró, que radiogràficament es manifestaran com a àrees de radiolucidesa.
 

El tractament que ajuda a solucionar la càries és la neteja de la mateixa i el posterior farciment de la cavitat resultant amb una obturació (empastament) d'amalgama (color metàl·lic) o de composite (color blanc), encara que si la càries afecta la cambra polpar (nervi) de la peça dental serà necessari fer un tractament d'endodòncia.

Dra. Maria Tarragó

bottom of page