top of page

Odontologia estètica

Solem referir-nos a tractaments estètics quan parlem del sector més visible de la boca, el de les dents anteriors. Tot i això, qualsevol tractament, en qualsevol zona de la boca, pot ser estètic en el sentit de mimar al màxim els detalls. L'odontologia estètica és, en realitat, una qüestió de filosofia i de dedicació.

Alguns dels escenaris més freqüents són els següents: dents petites, rotades, separades, tacades, trencats, incisius laterals cònics, somriure gingival, etc.

 

Un altre gran nombre de pacients, sense cap problema d'aquest tipus, acudeixen a la clínica per millorar-ne el somriure, per exemple a través d'un blanquejament dental o d'un tractament d'estètica amb facetes.

bottom of page