top of page

Periodòncia

La periodòncia és l'especialitat odontològica que s'encarrega de tenir cura del periodonci de la dent. El periodont és l'os i la geniva que hi ha al voltant de la dent. Des de l'aparició dels implants dentals, la periodòncia també s'encarrega de la salut i el manteniment dels implants dentals.

Hi ha tres malalties principals de les genives:‍

Per a qui està indicat el tractament periodontal?

  • Gingivitis: és una malaltia reversible que consisteix en la inflamació i sagnat de les genives, però en què no s'ha perdut os al voltant de la dent.

  • Periodontitis: és una malaltia crònica (el pacient sempre la tindrà) que afecta tant la geniva com l'os que envolten la dent, destruint-los i provocant, en última instància, la pèrdua de les dents.

  • Periimplantitis: és una malaltia crònica que afecta la geniva i l'os al voltant dels implants dentals i que requereix tractament per evitar-ne la pèrdua.

 

A la nostra clínica dental som especialistes en tractar la periodòncia.

Quins són els beneficis d'aquest tractament?

​Els pacients amb malaltia periodontal tractada i en manteniment periodontal augmenten enormement l'esperança de vida de les dents. Per contra, el no-tractament de la malaltia periodontal comporta, a la llarga, la pèrdua de peces dentals.
En primera instància, el pacient que es tracta nota una millora en la salut dental, amb el descens o desaparició del sagnat de genives i de la mobilitat dental.
A la llarga, el pacient periodontal tractat i controlat, a més de mantenir les seves dents, pot realitzar qualsevol tractament que vulgui, com a ortodòncia i odontologia estètica.‍

El tractament periodontal està indicat per a aquells pacients que presenten algun símptoma com: sagnat de genives, halitosi o mal alè, retracció de genives o dents més llargues del normal, mobilitat de les dents o pèrdua dels mateixos. La presència d‟un o diversos d‟aquests símptomes podria indicar que pateix una malaltia periodontal i necessitaria diagnosticar-la i tractar-la.


Prèviament al tractament de la malaltia periodontal, és molt important la realització d'un estudi que determini quin grau d'afectació existeix, a més de constatar un inici del procés i valorar l'evolució de la malaltia, ja que és crònica i requereix de diagnòstic, tractament i manteniment.


Atès que la malaltia té un component genètic important, també és recomanable que els pacients amb familiars que pateixin malaltia periodontal es facin una revisió per valorar si la pateixen.


Així mateix, aquells pacients amb apinyament dentari, bauxites, fumadors, diabètics o amb alguna afectació cardíaca, haurien de fer-se una revisió atesa la relació existent entre aquests factors i la malaltia periodontal.

Quina és la durada del tractament?

Clínica PROBVOCA és capdavantera en la utilització de noves tecnologies en el tractament de periodòncia.
 

Em farà mal el tractament? Requereix anestèsia?

El tractament del raspat o curetatge es realitza amb anestèsia local, és indolor i, en no ser un tractament quirúrgic, no hi ha postoperatori. El pacient fa una vida normal després de la seva realització. Els posteriors manteniments periodontals no necessiten anestèsia local per fer-los.


Quants dies estaré inactiu?

El tractament periodontal bàsic, que consisteix en el raspat i allisat radicular o curetatge, no requereix repòs o baixa laboral després de la realització. El pacient podrà fer una vida normal. El tractament quirúrgic de les malalties de tipus periodontal requereix un repòs relatiu entre 24-48 hores.‍


Té contraindicacions?

No hi ha contraindicacions en tractar la periodòncia. Situacions com diabetis, cardiopatia, embarassos, etc. requereixen un òptim estat de salut bucodental que eviti implicacions en les diferents situacions.

Previ estudi per diagnosticar el tipus de malaltia periodontal i estat de la mateixa, el tractament bàsic de tota la boca, consistent en el raspat i allisat radicular o curetatge, es pot realitzar en una o dues sessions. Al mes es revalua el cas per, segons la seva evolució, fer un tractament quirúrgic o passar a un programa de manteniment periodontal.


Com que la malaltia és crònica, l'èxit del tractament rau en el manteniment a llarg termini del tractament. Per això, tots els pacients periodontals han d'entrar en un programa de manteniment periodontal un cop han estat tractats.

Dra. Raquel Sánchez, especialista amb periodòncia

bottom of page