top of page

ATM i dolor orofacial

És una especialitat medicoquirúrgica que es dedica a l'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties congènites i adquirides, tant de la cara i cavitat oral com de cap i coll, podent ser una patologia d'origen tumoral, traumàtica, infecciosa o oncològica.

Què és? Quines en són les causes?

Per a qui està indicat aquest tractament?

El terme Disfunció Craneomandibular (DCM) o Trastorns Temporomandibulars (TTM) fan referència a un conjunt de patologies i situacions clíniques que tenen en comú la possibilitat de provocar dolor i/o alteracions funcionals de l?aparell masticatori, fonamentalment en les Articulacions Temporomandibulars (ATM) i la musculatura associada craniocervical.

Les causes més freqüents d'aquesta malaltia són les situacions d'inestabilitat a l'oclusió dental (forma en què encaixen les dents superiors amb les inferiors), els traumatismes craniofacials, certes alteracions psicològiques (ansietat, estrès o depressió) que cursen amb bruxisme (rebuixament i/o estretament de les dents), o la presència de malalties generalitzades com l'artritis reumatoide o la fibromiàlgia, que poden afectar les ATMs i la musculatura masticatòria, respectivament.

Quina és la durada del tractament?

Els pacients amb trastorns de l'Articulació Temporomandibular són pacients que podríem definir com a crònics per la qual cosa el pacient necessita seguiment per part del professional i visites amb intervals que varien en funció de cada situació al llarg de la seva vida.

Factors de creixement

Clínica Probvoca disposa de la Tecnologia del Plasma Ric a Factors de Creixement que s'obté de la sang del propi pacient i que afavoreix la cicatrització dels teixits tous de qualsevol procés quirúrgic i/o implantològic a més d'usar-se en infiltracions a l'ATM ajudant a estabilitzar els processos d'osteoartrosi articular.

Per a aquells pacients que tinguin dificultat masticatòria associada a una mala oclusió dental, que pateixin dolor mandibular en aixecar-se als matins per la presència de bruxisme nocturn o que tinguin espetecs o bloquejos a nivell de l'ATM durant el moviment mandibular o la masticació.
Cal no oblidar que l'especialista en Dolor Orofacial, també pot ser de gran ajuda en el diagnòstic i tractament de certs trastorns i mals de cap (mal de migranya, mal de cefalea cervicogènica, de cefalea tensional o de cefalea en raïms) o dolors neuropàtics (dolor originat en els nervis cranials) entre els quals cal destacar la Neuropatia Trigeminal Dolorosa Posttraumàtica, la Neuràlgia del Trigemin i la Síndrome de Boca Ardent.

Quins beneficis té aquest tractament?

L'odontoestomatòleg especialitzat en dolor orofacial pot oferir un alt percentatge de millora clínica als pacients amb TTM, que oscil·larà entre un 90% pel que fa al dolor i la limitació funcional i un 70% pel que fa als desarreglos interns de l'ATM, reduint considerablement els diferents problemes relacionats i el dolor ocasionat.


Cal no oblidar que l'especialista en dolor orofacial també pot ser de gran ajuda en el diagnòstic i tractament de dolors neurovasculars (certs tipus de cefalees com la migranya) o dolors neuropàtics, entre els quals cal destacar l'odontàlgia atípica, caracteritzada per un dolor persistent i urent que es manifesta després d'una intervenció odontològica sobre una dent, guardant certes similituds a la síndrome del membre. El tractament dels TTM és variat i multidisciplinari, podent-se aplicar diferents tècniques: reeducació de la conducta i control de l'estrès (amb tècniques de respiració diafragmàtica, Mindfulness o Bioffedback), ortopèdia dento-maxil·lar mitjançant l'ús de fèrules de descàrrega interdentals, rehabilitació fisioteràpica, infiltracions musculars (anestèsics), farmacoteràpia i, en alguns casos, tractaments quirúrgics de l'ATM mitjançant artrocentesi, artoscòpia o cirugia oberta.

Clínica Probvoca és capdavantera en la utilització de noves tecnologies en el tractament de l'ATM, Bruxisme i Dolor Orofacial. 

Aquestes són les tècniques que utilizem:

  • Fèrula de descàrrega

  • Medicina Regenerativa

Dr. Ramon Rosell i Dra. Inmaculada Juarez

bottom of page