top of page

Estètica gingival

La gingivectomia o cirurgia mucogingival consisteix a realitzar una sèrie de tècniques quirúrgiques que s'executen amb l'objectiu de corregir la qualitat dels teixits blancs que hi ha al voltant de les dents i implants.

Manca de geniva

Un dels problemes que pot afectar les genives és la retracció, amb la conseqüència de deixar exposada part de l'arrel de les dents. Això pot passar per un raspallat traumàtic, per un trauma oclusal o ajustament dentari, o com a conseqüència d'un tractament d'ortodòncia.


Bé sigui per estètica, per sensibilitat a les dents o per indicació del dentista, aquestes recessions es poden tornar a cobrir mitjançant tècniques d'empelts de teixit de geniva.


De vegades, la recessió de la geniva es deu a un fre amb una inserció propera a la vora gingival, cosa que fa que la geniva es retregui. En aquests casos, s'elimina el fre mitjançant una frenectomia, bé amb làser, o bé amb cirurgia convencional.


En aquests casos, l‟objectiu de la cirurgia mucogingival és la de millorar l‟estètica dental.

Excés de geniva

​Un altre dels problemes que poden ocórrer a la geniva és que hi hagi un excés de geniva al voltant de les dents o implants, generant un aspecte de dents petites o de dents amb mida diferent, alterant considerablement l'estètica dental. En aquests casos i mitjançant una gingivectomia aconseguim unes vores gingivals harmòniques i igualades, millorant l'estètica de dents i geniva.

Dra. Raquel Sánchez

bottom of page