top of page

Cirugia Oral i Maxil·lofacial

És una especialitat medicoquirúrgica que es dedica a l'estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties congènites i adquirides, tant de la cara i cavitat oral com de cap i coll, podent ser una patologia d'origen tumoral, traumàtica, infecciosa o oncològica.

Quins tractaments es fan?

Quins procediments són els més freqüents?

Cirugia relacionada amb la boca:

 • Extracció de queixals del seny i ullals

 • Extracció de quists mandibulars i maxil·lars

 • Drenatges, tractment d'infeccions: abscessos

Pacients que han patit un traumatisme facial:

 • Fractura de peces dentals

 • Fractura de mandíbula o maxil·lar

 • Fractura d'os malar (pòmul) i fractura d'òrbita

Pacients que se'ls diagnostica un tumor/càncer:

 • Biòpsia

 • Extripació

Col·locació d'implants i tècnica d'augment de

l'os corresponent

Pacient amb patologia articulació temporomandibular severa:

 • Artroscòpia

 • Pròtesi articular

Pacient amb ocasionada per tractament amb fàrmacs, presentant osteonecrosi

 • Extracció de queixals del seny i ullals

 • Extripació de quists mandibulars

 • Injert ossi i elevacions sinusals

 • Col·locació d'implants convencionals i especials

Modus operandi

 • Primerament es fa una història clínica personal

 • El pas següent és diagnosticar mitjançant: Radiografia panoràmica (ortopantomografia), TAC (3D), Ressonància magnètica (RMN) o EcografiaInjert ossi i elevacions sinusals

 • Finalment, es porta el cas a sessió clínica on el total d'especialistes de la clínica estudien el cas, n'exposen la valoració i es crea una línia d'actuació anomenada Pla de Tractament. Aquest es comunica al pacient, juntament amb els pros i els contres del mateix, perquè el pacient decideixi.

​Aquests tractaments es poden fer, en funció del temps d'intervenció, el tipus de patologia i les característiques del pacient, mitjançant:

 • Anestèsia Local controlada: no necessita ingrés hospitalari.

 • Sedació anestèsica: no necessita ingrés hospitalari i està indicada en pacients amb arcades, lipotímies, marejos, amb risc, amb pors/fòbies. Aquest tipus de sedació la realitza el nostre equip d'anestèsia mantenint al pacient totalment monitoritzat i controlant-ne les constants vitals durant tot el procés d'intervenció.

Dra. Inmaculada Juarez, especialista amb cirugia maxi·lofacial

bottom of page