top of page

Implantologia

Els implants dentals són estructures cilíndriques fetes de Titani nº4 o zirconi que actuen com a arrel d'una dent o queixal. Sobre ell es col·loca una corona per restituir aquesta dent o queixal

Quins beneficis té per al pacient?

¿Quins tractaments quirúrgics són els més emprats?

 • Per a la seva col·locació, no es fa malbé cap dent o queixal.

 • Recupera immediatament l'estètica i la funció per la pèrdua d'una o diverses dents i queixals (24 hores).

 • Evita portar pròtesis removibles que poden produir dolor o úlceres a la geniva o llengua.

Quan s'indica col·locar-hi un implant?

 • Davant l'absència d'una dent/queixal, o diverses dents/queixals, bé per infecció o per traumatisme.

 • Quan el pacient presenta un deteriorament avançat de les seves dents/queixals.

 • Quan no pot portar pròtesi convencional.

 • Implant per extracció dental-molar: in-situ (en el mateix moment).

 • Pacient a qui, el mateix dia, li extraiem totes les dents. Es col·loquen els implants en nombre adequat i previst amb anterioritat.

 

​Tècnica de col·locació d'implants sense cirugia:

 • Implants guiats

 • Tècniques d'injerts ossis per a pacients que, per manca de pinyol total o parcial, necessiten una primera cirugia perquè tingui os adequat. D'aquesta manera, en una segona cirugia es podran col·locar els implants.

 • Tècniques de PSV (preservació òssia). La finalitat és que l'alvèol dental, el qual hem tret la dent/mola, no perdi el seu volum ossi.

 • Obtenció i utilització de PRGF per a PSV i injerts.

Tecnologies utilitzades

Modus operandi

 • Diagnòstic amb TAC d'alta definició

 • Regeneració amb implantologia

 • Implantologia inmmediata

Necessites posar-te implant a la teva boca, ja que et falta 1 o més dents (moles), i no pots mastegar adequadament, o no somrius perquè no es vegi la falta de la dent. A Clínica PROBVOCA som especialistes en implantologia, i posem a la teva disposició tots els mitjans i avenços tecnològics per realitzar aquesta intervenció quirúrgica. Et garantim un resultat excel·lent amb els nostres implants. Actualment pot optar a la col·locació immediata, el mateix dia, sense haver d'esperar mesos.

 

Si necessites una rehabilitació de tota la teva boca, doncs, no tens prou dents-queixals i les que et queden estan deteriorades, a Clínica Probvoca t'oferim en una mateixa sessió quirúrgica, et retirem les dents-queixals deteriorades i et col·loquem un nombre adequat de implants perquè en 24 hores puguis tenir una pròtesisfixa, amb la qual puguis somriure i mastegar.

 

Si el teu problema és que t'han comentat que no tens os per posar-te implants, a Clínica Probvoca t'ofereix els procediments quirúrgics més avançats tecnològicament perquè el teu os sigui reformat, i puguis col·locar-te implants, per a una futura pròtesi fixa. Consulta'ns i et farem un estudi previ (diagnòstic), i un pla de tractament, perquè el pugui veure fet realitat.

 • Primerament es fa una història clínica personal

 • El pas següent és diagnosticar mitjançant un Estudi radiològic TAC (3D).

 • Finalment, es porta el cas a sessió clínica on el total d'especialistes de la clínica estudien el cas, n'exposen la valoració i es duu a terme una unificació de criteri quirúrgic. 

​Aquests tractaments es poden fer, mitjançant:

 • Anestèsia Local controlada: tractaments senzills que requereixen menys d'una hora.

 • Sedació anestèsica: tractaments que requereixen entre 1 y 3 hores. Aquest tipus de sedació la realitza el nostre equip d'anestèsia mantenint al pacient totalment monitoritzat i controlant-ne les constants vitals durant tot el procés d'intervenció.

Dra. Inmaculada Juarez, Dr. Ramon Rosell i Dra. Maria Tarragó

bottom of page